Γ' Λυκείου

Τι είναι το ThePhysicsProject

Σκοπός του ThePhysicsProject.com είναι να παρουσιάσει την ύλη της Φυσικής όλων των τάξεων με μια νέα οπτική.

Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται τα φαινόμενα της Φυσικής τόσο θεωρητικα όσο και πειραματικά.

Τα πειράματα παρουσιάζονται με πληθώρα διαδραστικών εφαρμογών αλλα και βιντεοσκοπιμένων πειραμάτων .

Yπάρχουν επίσης πειράματα που έχουν επεξεργαστεί με ειδικό προγραμμα επεξεργασίας βίντεο το tracket αλλα και με το phyphox.