Project 3

Μετρήσεις Μάζας-Τα Διαγράμματα

Τι εκφράζει το φυσικό μέγεθος της μάζας;

Η μάζα ενός σώματος εκφράζει το ποσό της ύλης από την οποία αυτό αποτελείται.

Η μάζα συμβολίζεται με το γράμμα m.

Η μάζα είναι χαρακτηριστική ιδιότητα των σωμάτων και δε μεταβάλλεται όπου και αν βρίσκεται το σώμα

Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης της μάζας;

Μονάδα μέτρησης της μάζας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) (θεμελιώδης μονάδα) είναι το ένα χιλιόγραμμο ή ένα κιλό (1 kg).

Υποπολλαπλάσιο του 1 kg είναι το ένα γραμμάριο (1 g). Ένα κιλό αποτε- λείται από 1.000 γραμμάρια, δηλαδή 1 kg = 1.000 g.

Πολλαπλάσιο του 1 kg είναι ο ένας τόνος (1 t).

Ένας τόνος αποτελείται από 1.000 kg. Δηλαδή 1 t = 1.000 kg.

Πως μετράμε την μάζα ενός σώματος;

Τη μάζα ενός σώματος τη μετράμε συγκρίνοντάς τη με σώματα γνωστής μάζας, τα οποία ονομάζονται σταθμά. Το βασικό όργανο που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση ονομάζεται ζυγός σύγκρισης.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ζυγών: ζυγοί ισορροπίας, ηλεκτρονικοί ζυγοί κ.ά.

Τι είναι η αδράνεια ενός σώματος;

Αδράνεια είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα των σωμάτων να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή της κίνησής τους .

Όταν ένα λεωφορείο φρενάρει απότομα, το σώμα ενός όρθιου επιβάτη που δεν κρατιέται φεύγει προς τα εμπρός.

Στην περίπτωση που το λεωφορείο ξεκινήσει απότομα, το σώμα του επιβάτη, εξαιτίας της αδράνειάς του, φεύγει προς τα πίσω.

Ποιο είναι το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος;

Η μάζα ενός σώματος είναι το μέτρο της αδράνειάς του, δηλαδή της αντίστασης που παρουσιάζει το σώμα στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης .

Ποιες είναι οι διαφορές του βάρους και της μάζας ενός σώματος;

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι διαφορές αυτών των δύο εννοιών.

Πως συνδέονται μεταξύ του το βάρος και η μάζα ενός σώματος;

Το βάρος w ενός σώματος είναι ίσο με το γινόμενο της μάζας m του σώματος (σε χιλιόγραμμα) επί την επιτάχυνση της βαρύτητας g στον συγκεκριμένο τόπο. Δηλαδή:

w = m . g

Όπου m η μάζα και g η επιτάχυνση της βαρύτητας που είναι περί που ίση με 10.

Τι είναι τα διαγράμματα και σε τι χρησιμεύουν;

Τα διαγράμματα είναι η γραφική αναπαράσταση της σχέσης των τιμών δύο μεγεθών.

Από ένα διάγραμμα μπορούμε να καταλάβουμε:

Αν δύο μεγέθη είναι ανάλογα.

(Ανάλογα θεωρούνται δύο μεγέθη που, όταν αυξάνεται το ένα, αυξάνεται αντίστοιχα και το άλλο.).Η γραφική παράσταση δύο μεγεθών y και x που είναι ανάλογα είναι ευθεία (διαγώνια) γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Αν δύο μεγέθη είναι αντιστρόφως ανάλογα. (Αντιστρόφως ανάλογα θεωρούνται δύο μεγέθη που, όταν αυξάνεται το ένα μέγεθος, ελαττώνεται αντίστοιχα το άλλο.)

Η γραφική παράσταση δύο αντιστρόφως ανάλο- γων μεγεθών είναι μια καμπύλη όπως αυτή του διπλανού σχήματος.Τα διαγράμματα επομένως μας βοηθούν να κατα- νοήσουμε και οπτικά τη σχέση μεταξύ δύο φυσι- κών μεγεθών.

Πως κάνω την γραφική παράσταση επιμήκυνσης μάζας και πως βρίσκω απο αυτήμ την γραφική παράσταση την μάζα απο την επιμήκυνση και το αντίστροφο;

Ασκήσεις

1. Η μάζα ενός σώματος είναι η........................... της .......................από την οποία αυτό αποτελείται.

2. Η μάζα είναι χαρακτηριστική ..................... των σωμάτων και δε ..................όπου και αν............................ το σώμα.

3. Μονάδα μάζας στο S.I. είναι το ένα ………………………………. (1 ...... ). Υποπολλαπλάσιό του είναι το ένα ………………………….. (1....... ). Πολλαπλάσιότου είναι ο ένας...................... (1 t).

4. Τη μάζα ενός σώματος τη μετράμε ........................... τη με σώματα γνωστής..........................., τα οποία ονομάζονται ........................... .

5. Αδράνεια είναι η ........................... ιδιότητα των σωμάτων να ........................σε κάθε ........................... της........................... τους.

6. Στην καθημερινή μας ζωή μπερδεύουμε συχνά τις έννοιες «. ..................... »και «......................... ».

7. Το βάρος είναι η .................................. με την οποία .................................. η............................... ένα σώμα.

8. Η μάζα ενός σώματος είναι ................................, η .................................. πά-

ντοτε, σε όποιον............................ και να βρίσκεται ένα σώμα.

9. Το βάρος ενός σώματος ........................... από τόπο σε τόπο. Το ίδιο σώμα στη ........................... έχει εξαπλάσιο βάρος απ’ ό,τι στη ........................... .

10. Μονάδα μέτρησης του βάρους στο (S.I.) είναι το 1 .... (1 .......................... ).

11. Το βάρος w ενός σώματος είναι ίσο με το ....................................... της.......................... του σώματος (σε ...........................)............................. την........................... της............................ στον συγκεκριμένο τόπο.

12. Τα διαγράμματα είναι η ........................... αναπαράσταση της .....................των.................................. μεγεθών.

13. Ανάλογα θεωρούνται δύο μεγέθη που, όταν ........................................ το ένα,............................ αντίστοιχα και το άλλο. Η γραφική παράσταση δύο μεγεθών y και x που είναι ανάλογα είναι ........................... γραμμή που διέρχεται από την ........................... των ........................... .

14. Αντιστρόφως ανάλογα θεωρούνται δύο μεγέθη που, όταν ........................... το ένα μέγεθος,........................... αντίστοιχα το άλλο.

Να σχεδιάσεις ς μια καμπύλη που να εκφράζει ότι τα μεγέθη y και x είναι αντι- στρόφως ανάλογα.

24 Τι εκφράζει το φυσικό μέγεθος μάζα

25 Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της μάζας στο S.I.


26 Υποπολλαπλάσιο και πολλαπλάσιο της θεμελιώδους μονάδαςμάζας.


27 Να χαρακτηρίσεις καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ).

α. Η μάζα ενός αστροναύτη είναι έξι φορές μικρότερη στη Σελήνη απ’ ό,τι στη Γη.

β. Η μάζα ενός αστροναύτη έχει την ίδια τιμή στη Γη και στη Σελήνη.

γ. Το βάρος ενός αστροναύτη είναι 6 φορές μικρότερο στη Σελήνη απ’ ό,τι στη Γη.

δ. Το βάρος ενός αστροναύτη έχει την ίδια τιμή στη Γη και στη Σελήνη.

28 Πώς μετράμε τη μάζα ενός σώματος;

29 Τι είναι η αδράνεια ενός σώματος;

30 Κάποιος ισχυρίστηκε ότι, όταν φρενάρισε το λεωφορείο στο οποίο επέβαινε, επειδή δεν κρατιόταν καλά, έπεσε πίσω και χτύπησε. Είναι εξ ολοκλήρου σωστός αυτός ο ισχυρισμός;

31 Εκτός από την ποσότητα της ύλης, με τι άλλο συνδέεται η μάζα ενός σώματος;

32 Τι είναι το βάρος ενός σώματος;

33 Είναι το ίδιο πράγμα η μάζα και το βάρος;


34 Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του βάρους στο S.I.;


35 Πώς συνδέονται μεταξύ τους τα μεγέθη μάζα και βάρος;


36 Να κάνεις τις παρακάτω μετατροπές μονάδων μάζας:

α. 2 kg σε g β. 1,5 t σε kg γ. 0,5 t σε g

37 Να κάνεις τις παρακάτω μετατροπές μονάδων μάζας:

α. 800 g σε kg β. 3.200 σε t γ. 40.000 g σε t

38 Να υπολογίσεις το βάρος ενός σώματος, αν η μάζα του είναι:

α. 10 kg

β. 2.000 g

γ. 0,5 t


39 Ένα σώμα έχει βάρος 98 Ν. Να υπολογίσεις τη μάζα του σε:

α. kg

β. g

γ. t

40 Τι είναι τα διαγράμματα;

41 Τι μπορούμε να καταλάβουμε από ένα διάγραμμα;