Project 5

Μέτρηση Πυκνότητας

Τι εκφράζει η πυκνότητα ενός σωματος;

Πυκνότητα (ρ) ενός υλικού ονομάζεται το σταθερό πηλίκο της μάζας (m) που έχει ένας όγκος (V) από αυτό το υλικό, προς τον όγκο (V). Δηλαδή, ρ=m/V

Ποιες είναι οι μονάδες της πυκνότητας;

Μονάδα πυκνότητας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) είναι το 1 kg/m3. Μια εύχρηστη και πρακτική μονάδα πυκνότητας είναι και το 1 g/cm3 ή 1 g/mL.

Που οφείλεται η διαφορετική πυκνότητα των υλικών;

Τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια, απαρτίζουν τα άτομα των σωμάτων. Ο αριθμός πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων που περιέχονται σε κάθε άτομο, είναι διαφορετικός για κάθε διαφορετικό υλικό. Έτσι διαφέρει και η πυκνότητα από υλικό σε υλικό.

Πώς μετατρέπουμε τις μονάδες πυκνότητας από τη μία στην άλλη;;

Ασκήσεις

1. Η μάζα ενός σώματος που έχει όγκο 1 cm3 είναι ........................... κάθε υλικού ............................. και λέγεται ........................................ .

2. Δύο διαφορετικά υλικά που έχουν ίσους όγκους έχουν .............................μάζες.

3. Η ................................. ενός υλικού εκφράζει τη μάζα που έχει μια μονάδα............................... του υλικού (1 cm3 ή 1 m3).

4. Πυκνότητα (...) ενός υλικού ονομάζεται το σταθερό .......................................της .......................... (.....................) που έχει ένας ..................... (.................... ) από αυτό το υλικό, προς τον ........................ V. Δηλαδή d =............

5. Η πυκνότητα είναι ένα ............... μέγεθος ............... του υλικού ενός σώματος.

6. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο υλικά από την .................... τους.

7. Μονάδα πυκνότητας στο S.I. είναι το 1 ......................

8.Μια εύχρηστη και πρακτική μονάδα πυκνότητας είναι το 1 –––– ή 1 ––––.

9. Τι εκφράζει η πυκνότητα ενός σώματος;

10. Να διατυπώσεις την έννοια της πυκνότητας.

11. Πώς ορίζεται η πυκνότητα ενός υλικού;

12. Ποια είναι η μονάδα πυκνότητας στο S.I.;

13. Να γράψεις μια εύχρηστη και πρακτική μονάδα πυκνότητας.

14. Ένα σώμα έχει πυκνότητα d = 800 kg/m3.Να τη μετατρέψεις σε g/cm3.

15. Ένα σώμα έχει πυκνότητα d = 1,2 g/cm3.Να τη μετατρέψεις σε kg/m3.

16. Κάνε τις παρακάτω μετατροπές μονάδων πυκνότητας:

α. 1.200 kg/m3 → g/cm3

β. 0,9 g/cm3 → kg/m3

γ. 0,8 g/mL → g/dm3

δ. 1.200 kg/m3 → kg/L

17. Ζυγίσαμε έναν κενό ογκομετρικό σωλήνα και τον βρήκαμε 20 g.Βάλαμε στον ογκομετρικό σωλήνα 100 mL οινοπνεύματος και ζυγίζοντάς τον πάλι, βρήκαμε τη μι κτή του μάζα 100 g.Να υπολογίσεις την πυκνότητα του οινοπνεύματος

α. σε g/mL

β. σε kg/m3

18. Να χαρακτηρίσεις καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σω-

στή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ).

α. Μονάδα πυκνότητας στο S.I. είναι το 1 kg/m3.

β. Η πυκνότητα ενός υλικού εκ- φράζει τη μάζα που αντιστοιχεί σε μια μονάδα όγκου του υλικού.

γ. Αν τα 100 mL ενός υλικού έχουν μάζα 120 g, τότε τα 200 mL του ίδου υλικού έχουν μάζα 200 g.

δ. Αν τα 300 mL ενός υγρού έχουν μάζα 240 g, τότε τα 100 mL του ίδου υλικού έχουν μάζα 80 g.

19. Ένα κυβικό δοχείο έχει ακμή 10 cm και μάζα 200 g. Γεμίσαμετο δοχείο με οινόπνευμα, το ζυγίσαμε πάλι και η συνολική του μάζα βρέθηκε 1.000 g.Μπορείς με βάση τα παραπάνω να υπολογίσεις την πυκνότητα του οινοπνεύματος;